ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένας βασικός παράγοντας υλοποίησης   των στόχων μας θεωρήσαμε ότι είναι η επικοινωνία με τα μέλη του Συνδέσμου, ιδιαίτερα με τους ασθενείς-μέλη, έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο υλοποιώντας τις αποφάσεις του προχώρησε στη δημιουργία μίας νέας υπηρεσίας με την ονομασία "Aνοικτή Επικοινωνία".

Η "Aνοικτή Επικοινωνία" θα προσφέρει στα μέλη τη δυνατότητα να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να εκφράσουν προβλήματα τις απόψεις τους οτιδήποτε άλλο τους απασχολεί στα τηλέφωνα 22342080 και 96548930

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
περισσότερες ανακοινώσεις...